PROFESIONALNA REGRUTACIJA I SELEKCIJA KADROVA

Odabir odgovarajućeg kandidata za određeno radno mesto u savremenom poslovanju je sve kompleksniji zahtev. Velika distanca u obrazovnim programima i zahtevima tržišta, poslovi koji obuhvataju više veština, znanja i sposobnosti, nedovoljna motivisanost kadrova za obavljanje određenih poslova, česte promene radnih mesta, veliki broj prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nedovoljan broj odgovarajućih kandidata, razlika u vrednostima kojoj organizacija i zaposleni teže, kao i razlika u očekivanim i realnim zahtevima radnog mesta, glavni su izazovi sa kojima se poslodavci danas suočavaju. Zapošljavanje neodgovarajućih osoba povećava probleme same organizacije, oduzima dodatno vreme i resurse te poslovanje može da trpi zbog određenih propusta. Preciznim procesom selekcije i regrutacije moguće je predvideti neke od problema i preduprediti ih.

Profesionalna regrutacija predstavlja proces pronalaženja dovoljnog broja adekvatnih kandidata dok je profesionalna selekcija proces odabira kandidata koji na najbolji način može odgovoriti zahtevima otvorene radne pozicije.

Naše prednosti:

 • Tim OLI Centra za selekciju i regrutaciju do sada je sproveo preko 1500 kandidata kroz proces selekcije, tokom kog je 30% kandidata zaposleno.
 • Posedujemo i obučeni smo za zadavanje i tumačenje širokog spektra testova ličnosti i sposobnosti.

Naš pristup se temelji na:

 • Profesionalnom odnosu prema poslodavcu i kandidatima.
 • Prilagođavanje svakom klijentu. Vodimo računa o uklapanju kandidata u konkretne uslove rada, kompanijsku kulturu i vrednosti koje se neguju.
 • Proces selekcije otpočinjemo tokom trajanja oglasa.
 • Savesnosti. Svaku prijavu lično pregledamo, procesiramo i poslodavcu prezentujemo samo one kandidate koji imaju potencijal da odgovore zahtevima pozicije.

Opis usluge:

Proces profesionalne regrutacije i selekcije obuhvata sledeće korake:

 • Definisanje opisa posla i profesionalnog i psihološkog profila kandidata
 • Kreiranje oglasa i oglašavanje otvorene pozicije
 • Pregled dostavljenih biografija i odabir kandidata za dalju selekciju
 • Testiranje kandidata (testovi ličnosti, testovi sposobnosti, stručni testovi)
 • Sprovođenje intervjua (“baziranog na kompetencama”)
 • Izbor kandidata za prezentovanje poslodavcu
 • Dostavljanje poslodavcu konačnog izveštaja o kandidatima iz najužeg kruga selekcije
 • Poslodavac vrši konačan odabir kandidata

Treninzi i edukacije

Iako je utisak da je nezaposlenost velika i da na tržištu postoji veliki broj ljudi među kojima lako možemo da odaberemo nekoga ko će nam popuniti otvorenu radnu pozciju, u praksi se suočavamo sa time da su zahtevi svake pozicije specifični i da  pronaći osobu koja u potpunosti ispunjava tražene kriterijume po pitanju znanja, veština, osobina i prihvatanja određenih uslova rada, nije lako.

Trening je osmišljen tako da kroz praktičan rad i mnoštvo primera, polaznici upoznaju sve faze potrebne za pronalaženje adekvatnog kandidata za otvorenu radnu pozciju. Pronalaženje pravog kandidata zahteva vreme i potrebno je obratiti pažnju na mnoštvo detalja - od dobre analize kakva nam je osoba potrebna (sa kojim znanjima i osobinama), preko promovisanja pozicije i prikupljanja kvalitetnih prijava, do odabira najboljeg kandidata koji može da odgovori zahtevima pozicije. Dodatni izazov predstavljaju  i veštine vođenja razgovora sa kandidatima, kroz koji ne samo da mi procenjujemo osobu, nego i prezentujemo kompaniju u kojoj radimo.

Teme koje trening obuhvata:

 • Otvaranje i analiza radne pozicije
 • Izvori i odabir određenih kanala regrutacije kandidata
 • Kreiranje oglasa, promocija otvorene pozicije, HR brending
 • Prikupljanje i selekcija biografije
 • Korišćenje testova u procesu selekcije
 • Intervju baziran na kompetencijama
 • Osobine dobrog intervjuera i najčešće greške prilikom intervjuisanja kandidata
 • Kreiranje izveštaja i odabir kandidata

Kome je trening namenjen:  HR stručnjacima, kao i svim menadžerima i vođama timova kojima je cilj pronalaženje kvalitetnih kandidata za njihove otvorene pozcije.

Trening: Open
Trajane
6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura (po kandidatu)

12 časova (2 dana) / Cena 200 eura (po kandidatu)

Kontaktirajte nas

Pitajte nas sve što vas zanima, potrudićemo se da odgovorimo u najkraćem mogućem roku. Kontaktirajte nas na telefon 064 307 87 69 ili putem formulara u nastavku.

TOP