Upoznajte naš tim

Nebojša Jovanović

Osnivač OLI Centra

Nebojša Jovanović, magistar psihologije, executive coach, mentor, psihoterapeut, edukator, savetnik i lifecoach sa nacionalnim i evropskim certifikatima (EAC, EMCC, UPSKS). Autor i predavač na brojnim akreditovanim seminarima i obukama sa četiri decenije iskustva. Radio je kao Asistent u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za psihologiju (1981-1989). Bio je profesor na Višoj školi za primenjenu psihologiju na predmetima „Psihoterapija i savetovanje“ i „Koučing i poslovna psihologija“ (2008-2009). Radio je kao predavač na „Evropskom univerzitetu –medicinskoj akademiji - U.S. Medical school Beograd - fakultet za primenjenu psihologiju“ na predmetima „Osnove psihološkog savetovanja“, „Psihoterapijski modaliteti“ i „Primenjena psihologija u korporativnom okruženju“ (2009-2011). Bio je predvač na „Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću“ na osnovnim strukovnim studijama primenjene psihologije, na predmetima: “Životni ciklusi i psihološki razvoj”, “Psihološki konsalting i intervencije”, „Medijacija i rešavanje konflikata” i “Emocije i motivacija”, „Koučing-trening životnih veština“ (2011-2014). Edukator je u Biofidbek Asocijaciji Srbije za primenu Biofidbeka i neurofidbeka u sledećim oblastima „Deficit pažnje i hiperaktivnost dece“, „Primena biofidbeka i neurofidbeka u vrhunskom sportu“, „Primena biofidbeka i neurofidbeka u korporativnom okruženju – „optimal performance training“ (2003-2016). Bio je stručni savetnik Olimpijskog komiteta Srbije, Republičkog zavoda za sport i Vaterpolo Saveza Srbije (1999-2008). Autor je akreditovanog coaching i psihoterapijskog metoda OLI Integrativni Psihodinamski Coaching i OLI integrativne psihodinamske psihoterapije. Predsednik OLI Centra – organizacije za edukaciju psihoterapeuta, koučeva i savetnika koja već dvadeset godina edukuje stručnjake iz ovih oblasti. Oko 350 profesionalaca sa nacionalnim i evropskim sertifikatima završilo je akreditovane edukacije OLI Centra. Na rukovodećim je funkcijama u nekoliko evropskih i nacionalnih stručnih organizacija. Predsednik je EMCC-SR. srpskog ogranka Evropskog saveta za coaching i mentorstvo – Srbija, UPSKS - udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, Evropske Asocijacije za Integrativni Psihodinamski Koučing i Mentorstvo, Biofidbek Asocijacije Srbije i OLI Centra. Direktor kompanije za organizaciju manifestacija "ORG.M.". Tri decenije iskustva na najvišim rukovodećim pozicijama u kompanijama. Objavio 13 knjiga iz oblasti primenjene psihologije. Među najpoznatijima su "Živeti ili životariti–psihologija uspeha" (Narodna Knjiga 2006) i "Sposobnost za ljubav i rad" (Beoknjiga, 2013.) Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova prezentovanih na nacionalnim i evropskim kongresima.

Irena Antolić

Trener

Članica saveta EMCC International, krovnog evropskog regulatornog  tijela za rad i akreditaciju mentora i koučeva i edukativnih programa u  tom području. Predsednica je EMCC Hrvatska. Poslednjih 15 godina radi  kao trener, mentor, facilitator i supervizor u coachingu i mentorstvu.  Glavni mentor i supervisor joj je Prof. David Clutterbuck. Aktivno je  uključena je u međunarodni istraživački rad u području mentorstva.  Već deset godina vodi Holotropic Development Ltd., London, UK,  uspešnu internacionalnu koučing I mentrosku organizaciju sa preko  300 zaposlenih u 7 europskih zemalja. Specijalizovana je za executive i team coaching,  executive mentoring i dizajn mentorskih programa u organizacijama. Aktivna je u  unapređenju procesa održivog razvoja organizacija, kroz rad s timovima ili pojedincima  koji tim organizacijama upravljaju. Članica je CMI – Coaching Mentoring International  – globalne mreže specijaliziranih trenera, konsultanata i istraživača za mentorstvo  i interni coaching. Licencirana je od strane CMI za dizajn i realizaciju mentorskih  programa i treninga. Zajedno s Nebojšom Jovanovićem, ko-autorica je prvog regionalnog  međunarodno priznatog programa celovite edukacije za coacheve i mentore u biznisu  ‘Psihodinamski Integralni Business Coaching i Mentoring’. Aplikant je doktorskog studija  iz područja transpersonalne psihologije pri CIIS (California Institute of Integral Studies)

Ivana Paunović

Trener

Diplomirani psiholog, psihoterapeut i edukator OLI Integrativnog   psihodinamskog metoda u oblasti savetovanja, psihoterapije, life i   poslovnog koučinga. Kreira i vodi brojne treninge, predavanja i seminare   iz oblasti ličnog razvoja. Psihoterapijski, savetodavni i koučing rad   sprovodi sa odraslima, parovima, decom i grupama. Učestvovala je   u projektima i istraživanjima u oblasti mentalnog zdravlja. Autorka   brojnih tekstova za psihološke dodatke štampanih i elektronskih   medija. Član Društva psihologa Srbije, Evropskog Saveta za Coaching   i Mentorstvo–Srbija i predstavnik Udruženja za psihoterapiju savetovanje i koučing Srbije   pri Evropskoj asocijaciji za savetovanje.

dr Maja Vučković

Trener

Doktor medicine, psihološki savetnik i psihoterapeut sa licencom. Pohađala  je Human Resource Management na Cambridge Business Academy.  Life coach sa licencom, akreditovana za realizaciju programa stručnog  usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Edukator  i predavač u OLI Centru za integrativnu psihodinamsku psihoterapiju,  savetovanje i koučing. Autor je i realizator akreditovanih programa edukacije  ≫Psihodinamski asertivni trening≪, ≫Veštine jasne u uverljive prezentacije  ≪. Drži psihološke radionice i seminare iz zdravstvenog koučinga, poslovnih komunikacija,  emotivnnih kompetencija, liderstva i liderskih veština. Kao psihoterapeut i life coach  bavi se individualnim radom sa klijentima, grupnim treninzima, edukacijom i supervizijom.  Radi u oblasti medicinske industrije i kliničkoj praksi kao medical advisor, clinical support  specialist i doktor konsultant. Član je Evropskog Saveta za Coaching i Mentorstvo-Srbija

dr Jelica Petrović

Trener

Doktor psiholoških nauka, specijalista iz oblasti psihologije razvoja, socio-   emocionalnog razvoja i razvoja socijalniih veština. Savetnik iz Racionalno   emocionalne bihejvioralne terapije – REBT i psihoterapeut OLI   integrativne psihodinamske psihoterapije, savetovanja i koučinga. Akreditovani   je psihoterapeut, savetnik i life coach sa nacionalnim i evropskim   sertifikatom (EAC, UPSKS) i sertifikatom Albert Ellis Institute, NewYork.   Autor i realizator više desetina edukativnih programa u oblasti ličnog razvoja   i edukator u oblasti psihoterapije, savetovanja i koučinga. Član je Društva psihologa   Srbije, član ISSBD - International Society for the Study of Behavioral Development, član je UPSKS   i EAC i - Evropskog Saveta za Coaching i Mentorstvo-Srbije i član saradnik Matice srpske.

Sunčica Jovanović

Trener

Osnovne i master studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Završila je napredni nivo REBT psihoterapije i osnovni nivo Integrativne i art psihoterapije i Londonsku školu za odnose sa javnošću. Psihoterapeut je i kouč OLI integrativnog psihodinamskog metoda. Trener je veština komunikacije i razvojnih veština i voditelj serije programa radionica za lični rast i razvoj u blastima asertivnog treninga, rešavanja problema, donošenja odluka, neutralizacije i mentalizacije emocija, strategije suočavanja sa stresom na radu, životne strategije i barijere u komunikaciji. Nakon iskustva u polju ljudskih resursa, komunikacije i društveno odgovornog poslovanja, nekoliko godina se bavi individualnim psihodinamskim savetovanjem i psihoterapijom u OLI Centru Beograd. Poseduje iskustvo u sportskom koučingu, psihološkom vođenju sportskih timova, i mentalnom treningu za sportiste. Saradnik je u nastavi na fakultetu Alfa BK iz oblasti psihologije sporta. Bavi se treningom i razvojem zaposlenih, radi na projektima izrade individualnih razvojnih planova pojedinaca, sektora i organizacija. Član je Evropskog Saveta za Coaching i Mentorstvo–Srbije

Vladimir Ilić

Trener

Završio je osnovne i master studije Fakulteta organizacionih nauka, usmerenja za ljudske resurse. Psihološki savetnik, life i executive coach. Trener psihologije uspeha – OLI Centar. Specijalističke oblasti su mu procena, razvoj i edukacija zaposlenih, upravljanje vremenom, prezentacione veštine, i trening emocionalnih kompetencija. Član je EMCC-Sr. Evropski Savet za koučing i mentorstvo Srbije i Centra za integrativnu psihodinamski psihoterapiju, savetovanje i coaching.

Damjan Jovanović

Trener

Završio psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije. Akreditovani je psihoterapeut, savetnik, life i executive coach i mentor OLI Centra i srpskog ogranka Evropski Savet za Koučing i Mentrostvo. Oblasti su mu Psihologija uspeha, executive coaching, trening emocionalnih kompetencija, biofidbek i neurofidbek. Održava nekoliko edukativnih programa: Trening emocionalnih kompetencija, Trening psihologije uspeha-strategije uspeha i Trening za vrhunsko postignuće-neurofeedback peak achievement training. Član je Centra za integrativnu psihodinamski psihoterapiju, savetovanje i coaching i EMCC-Serbia.

Miloš Jeličić

Trener

Završio je Fakultet za Informacione tehnologije i Visoku poslovnu školu. Akreditovani je Life i Bussines trener OLI Centra. Specijalistićka oblast mu je Kreiranje i implementacija strattegije uspeha. Poseduje SAP sertifikat, a edukavon je u oblastima revizije i računovodstva, finansija i kontrolinga. Radio je na rukovodećim funkcijama u kompanijama Carlsberg Srbija, Victoria Group i MK group. Trenutno je zaposlen u kompaniji Nectar na poziciji direktora logistike i poslovnih procesa.

Stanislava Vučković

Trener

Završila master studije na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i edukaciju iz OLI Psihodinamske Integrativne Psihoterapije i stekla zvanje sertifikovanog OLI psihološkog savetnika. Poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju psiholoških radionica na teme radne etike i kulture komunikacije, asertivne komunikacije, upućivanja povratne informacije i donošenja odluka. Aktivno se bavi programima unapređivanja profesionalnog razvoja zaposlenih, dominantno na poslovima analize potreba, organizacije i vođenja psiholoških trening programa. Edukovana je u oblastima Recruitment marketinga i Employer brandinga. Zaposlena je u HR sektoru IT kompanije RTRK, dominantno zadužena za poslove profesionalne regrutacije i selekcije, kao i obuke i razvoja zaposlenih. Član Društva psihologa Srbije i srpskog ogranka Evropskog Saveta za Coaching i Mentorstvo.

Miloš Đelević

Trener

Dipl.ecc, izvršni direktor O.L.I. Centar Crna Gora, radi kao poslovni konsultant u nekoliko kompanija, predavač i edukator brojnih soft skills i poslovnih vještina. Akreditovani je Life I Bussines trener O.L.I.centra, član je EMCC - Evropskog savjeta za koučing I mentorstvo SR.
EAIPCM - Evropske asocijacije za integrativni, psihodinamski koučing I mentorstvo. Specijalistička oblast mu je prodaja, preko 13 godina rada u toj oblasti, od kojih 10 godina na menadžerskim pozicijama u kompanijama Nelt co - Neregelia Crna Gora I Voli trade.

Olgica Vučenov

Trener

Završila je osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Psihološki

savetnik, life i poslovni coach, soft skills trener. Edukator u O.L.I. Centru.

Učestvovala je u projektima i istraživanjima u oblastima razvojne i dečje psihologije, između ostalih bila je facilitator u okviru projekta Fondacije Novak Đoković „Podrška ne perfekcija". Pored višegodišnjeg iskustva u radu sa decom i odraslima (kroz organizaciju i osmišljavanje radionica), autorka je brojnih psiholoških tekstova u okviru elektronskih medija. Aktivno se bavi individualnim psihodinamskim savetovanjem, coachingom i soft skills treninzima u okviru O.L.I. Centra Novi Sad. Član je EMCC-Serbia i EAIPCM-European Association for Integrative Psychodynamic Coaching and Mentoring.

Lea Vujović

Trener

Završila je osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Sertifikovani psihološki savetnik i kouč O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda.

Poseduje višegodišnje iskustvo rada u sektoru ljudskih resursa sa akcentom na regrutaciju i selekciju kandidata, profesionalni razvoj i motivaciju zaposlenih. Voditelj radionica i“z oblasti asertivne komunikacije, upućivanja povratne informacije u poslovnom okruženju, profesionalne selekcije i profesionalne orijentacije. HR koordinator u jednoj od najvećih IT kompanija u Srbiji. Član Društva psihologa Srbije.

Azra Bektašagić

Trener

Završila studije za MA liderstva i obuke na Royal Roads University, Canada. Predstavnik je poslovnog koučinga O.L.I. centra za Bosnu i Hercegovinu, sertifikovani psihološki savetnik i kouč O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda, trener i konsultant u domenu liderstva i razvojnih veština.
Kroz obrazovanje i dugogodišnje iskustvo profilirala se u području samoliderstva i liderstva, razvoju ljudskih potencijala, strateškom vođenju i komunikacijama. Obogaćena izuzetnim međunarodnim iskustvom, dugogodišnjim radom u neprofitnom i privatnom sektoru, te ličnim mentorstvima, svoj rad bazira na integraciji najnovijih saznanja iz oblasti organizacionih nauka i psihologije u radnom okruženju, fokusirajući se na razvoj lidera i timova, uspešne komunikacije, dinamične organizacijske kulture te uspostavljanja ravnoteže u radu i životu. Osim toga aktivna je i kao pozvani predavač na različitim konferencijama u zemlji i inostranstvu, autor je i inicijator brojnih programa iz domena podrške razvoju zajednice, ličnog razvoja, kreativnog izraza, razvoja umjetničke prakse i aktivizma.
U polju liderstva i organizacijskog razvoja, kao trener i facilitator bavi se sistemskim ispitivanjem u organizacijama; razvijanjem sposobnosti za liderstvo i sistemsko razmišljanje; organizacijskim promjenama; uspostavljanju zajednice otvorene ka mentalitetu učenja i razvoja; stilovima liderstva, komunikacija i uticaja na motivaciju; razvojem kompetencija za liderstvo te razvijanju ličnog stila liderstva.

TOP