PSIHODINAMSKI SOFT SKILL TRENINZI

 

Zahvaljujući jedinstvenoj metodologiji, dugogodišnjoj praksi i  uspešnoj saradnji sa brojnim kompanijama i stručnjacima, u mogućnosti smo da vam ponudimo široki spektar treninga i edukacija fokusiranih na razvoj specifičnih „soft skills“ veština.

Svaki od programa kreiran je tako da uz maksimalnu vremensku efikasnost i prilagođenost vašim potrebama omogući razvoj i unapređenje znanja i ličnih kapaciteta učesnika. Programi se realizuju u skladu sa najsavremenijim principima i standardima, pod rukovodstvom sertifikovanih trenera i dokazanih eksperata u svojim profesionalnim oblastima.

Kome su namenjeni?

Naši „soft skill“ treninzi namenjeni su osobama koje prepoznaju potrebu za unapređenjem ličnih veština u svakodnevnom životu i profesijama kojima se bave. Detaljne informacije o raspoloživim programima i njihovim karakteristikama dostupne su u opisu pojedinačnih treninga.

Šta to znači u praksi?

U zavisnosti od vaših potreba i oblasti za koju se opredelite, unapredićete znanje, ovladati konkretnim veštinama i steći uvid u različite tehnike koje će vam omogućiti da uspešno ostvarite vaše lične i profesionalne ciljeve.

Dostupni treninzi

Trening vodi: Ivana Paunović

Efikasna komunikacija je od velikog je značaja za mnoge oblasti života. Biti sa drugima je potreba koja dolazi iz urođene socijalne prirode čoveka. Komunikacija je ono što pravi most između nas i drugih ljudi i ono što nam omogućava da tu svoju prirodu dalje razvijamo i unapređujemo. Komuniciramo svakodnevno, sa porodicom, prijateljima, partnerom, saradnicima, čak i sa nepoznatim ljudima. Zato kvalitet komunikacije određuje kvalitet života.

Specifične teme u okviru treninga:

• Stilovi komuniciranja
• Aktivno slušanje
• Komunikacija u konfliktima
• Tehnike poboljšanja komunikacije
• Komunikacija i sposobnost odlučivanja- krenuti ka ili od nečega?

Kome je namenjen?

Trening je namenjen svima koji žele da prošire svoja saznanja iz oblasti veština komunikacije, stilova komuniciranja, poruka koje šaljemo, odnosa verbalnog i neverbalnog kontakta. Radi se na otklanjanju barijera u komunikaciji kroz grupno radioničarski pristup.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Ivana Paunović

Sa željom da vodimo kvalitetniji i ispunjeniji život trudimo se da rešavamo probleme i dostižemo nove ciljeve. Sa potrebom da pomognemo sebi i drugima stremimo ostvarenju razvojnih ciljeva u oblasti ljubavi i rada. Mapiramo odakle polazimo, gde želimo da stignemo i tražimo najbolji put. Međutim, posmatranjem sebe i drugih možemo primetiti i postojanje brojnih manipulativnih veština koje se takođe razvijaju i onemogućavaju razvoj. Razvijaju se umesto onih koje bi trebalo i nazivamo ih “kontravešinama”. Kao što su za uspeh potrebne određene veštine, tako su i za neuspeh potrebne “kontraveštine”. Razumevajući načine na koje su ljudi nedovoljno uspešni u oblasti ljubavi i rada, možemo dublje razumeti zašto je tako i kako se to može promeniti. Na ovaj način unapređujemo svoje razvojne veštine koje možemo dalje preneti drugima.

Specifične teme u okviru treninga:

• Manipulisanje sobom i drugima- kako prevazići igranje igara?
• Emocionalno računovodstvo
• Prepoznavanje stvarnih izvora prepreka i otkrivanje dostupnih resursa
• Poznavanje sebe, vlastitih moći i nedostataka
• Spremnost da se razvijamo i otklonimo nedostatke

Kome je namenjen?

Trening je namenjen svima koji žele da izgrade i razviju efektivne strategije uspeha ličnih odluka na različitim životnim poljima, upoznaju osnove principe postavljanja i dolaska do cilja, pokušaju da razotkriju sve one prepreke i ometače na putu dolaska do cilja.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Ivana Paunović

Inicijativa je sposobnost da se pokrene nešto samostalno, voljnost da se preduzme prvi korak, kao i odgovornost zahvaljujući kojoj je moguće istrajati u započetoj aktivnosti. Inicijativa je kada “prepoznam i uradim ono što mislim da treba da se uradi pre nego što to neko traži od mene”. Kada sposobnost inicijative nije u dovoljnoj meri razvijena javljaju se brojni izazovi. Osobi je teško da radi samostalno, previše se oslanja na druge, ne usuđuje se dovoljno da sama pokrene aktivnosti i sprovede nove ideje. U ljubavi se više oslanja na partnera, oseća averziju prema riziku. Izbegava da se ističe. Ponekad se, pak, problem ispoljava i kroz previše nametljivu inicijativu koja „guši” druge i usporava, ne samo njihov, već i lični razvoj. Sposobnost zrele incijative je retka, ali dostižna.

Specifične teme u okviru treninga:

• Liderstvo i hrabrost
• Šta i kako pokreće zrelu inicijativu u radu?
• Četiri psihoanalitičke psihologije- motivacija, organizacija ličnosti i inicijativa
• Postavljanje ciljeva
• Tehnike za razvoj i jačanje inicijative

Kome je namenjen?

Trening je namenjen svima koji žele da rade na razvoju zrele inicijatve u oblasti ljubavi i rada; upoznaju se sa aspektima liderstva koji mogu poboljšati kvalitet vođenja, onima koji žele da istraže unutrašnje rezervoare motivacije i nauče nove tehnike za dostizanje ciljeva i podsticanje drugih.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Ivana Paunović

Jedan od najvažnijih faktora uspeha leži u našem odnosu prema sebi. Samopouzdanje kao jak lični oslonac stičemo i razvijamo tokom celog života. Što više poznajemo sebe, to je jači osećaj da se na sebe možemo i osloniti. Na tom putu možemo sebi pomoći unapređujući naša znanja, otvorenošću za nova pitanja, traženjem odgovora i primenom tehnika koje nam stoje na raspolaganju.

Specifične teme u okviru treninga:

• Tehnike za razvoj i održavanje samopouzdanja
• Razumevanje sebe i drugih i samopouzdanje
• Optimizam, hrabrost i zadovoljstvo sobom
• Zavisnost od drugih i samopouzdanje
• Sposobnost za ljubav i rad i samopouzdanje
• Lažno samopouzdanje VS zrelo samopouzdanje

Kome je namenjen?

Trening je namenjen onima koji žele da se upoznaju sa tehnikama za razvoj i unapređenje ličnog oslonca u ljubavi i radu, odnosno svima koji žele da se približe temi samopouzdanja iz okvira psihodinamskog metoda.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Dr. Maja Vučković

Cijevi treninga su prepoznavanje benefita asertivne komunikacije i usvajanje osnove asertivne komunikacije u poslovnom okruženju kroz primere, vežbe, teorijska izlaganja; Prepoznati benefite asertivne komunikacije.

Specifične teme u okviru treninga:

• Osnovni pojmovi o asertivnosti i asertivnoj komunikaciji
• Emotivne kompetence i njihov uticaj na asertivnost
• Efektivna poslovna komunikacija i asertivnost
• Asertivna prava i asertivne tehnike u poslovnoj komunikaciji
• Asertivna komunikacija i pregovaranje
• Asertivnost u digitalnoj komunikaciji

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Dr. Maja Vučković

Cilj treninga je povećanje svesnosti o različitim vidovima manipulacije sa kojima se srećemo, prepoznavanje psiholoških mehanizama kojima se manipulatori koriste i definisanje sopstvene strategije kontramanipulacije.

Specifične teme u okviru treninga:

• Šta je manipulacija/Ko su manipulatori?
• Najčešće strategije manipulacije, kako ih prepoznati, kako efikasno odgovoriti na njih?
• Kako (NE)manipulisati?
• Najčešća pitanja i dileme: manipulacija, propaganda, PR, reklama, politika, marketing („primenjena manipulacija“)

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Dr. Maja Vučković

Trening ima za cilj da polaznike nauči kako da pripreme, organizuju i realizuju efektivnu prezentaciju i adekvatno se pripreme za javni nastup.

Specifične teme u okviru treninga:

• Šta čini uspešnu prezentaciju?
• Priprema prezentacije
• Održavanje prezentacije / faktori koji utiču na uspešnost prezentacije
• Javni nastup i savladavanje treme
• Govor tela i stav (neverbalna komunikacija)
• Harizma

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Sunčica Jovanović

Ljudi mnogo ređe imaju problema sa konkretnim zadacima na poslu, a češće sa ljudima sa kojima te zadatke obavljaju. Kako bi se smanjio radni stres koji izvire iz "rupa u komunikaciji" bitno je dobro prepoznavati prepreke u prenosu informacija i poznavati praktične asertivne alate za njihovo prevazilaženje. Osim poznavanja „how to“ komunikacijskih alata, bitno je razviti svest o stvarnosti onoga koji šalje poruku kao i o stvarnosti onoga ko je prima, a to nam omogućava poznavanje psihodinamike ljudskog funkcionisanja.

Specifične teme u okviru treninga:

• Modeli komunikacije
• Upoznavanje sa različitim preprekama u komunikaciji
• Prepoznavanje i promena komunikacijskih stilova (agresivni, pasivni, pasivno-agresivni i asertivni)
• Asertivna rešenja problemskih situacija

Kome je namenjen?

Trening je pogodan za sve zaposlene čiji posao zahteva rad u timu i saradnju sa drugim sektorima kako unutar tako i van kompanije. Veliku korist mogu dobiti zaposleni koji su unapređeni na liderske pozicije ili kojima je to tek u razvojnom planu. Trening se pokazao efikasnim i za same timove ljudi koji svakodnevno sarađuju, jer svi članovi dobijaju iste informacije i lakše se uspostavljaju jasniji kanali komunikacije i kasnije u radu prepoznaju „bagovi“.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Sunčica Jovanović

Kada se nađemo u napetim situacijama koje zahtevaju brzo reagovanje „hladne glave“ nasuprot reagovanju kao „muva bez glave“, neophodno je poznavati sebe, sve što nam u tom trenutku prolazi kroz glavu kao i kako svi ti procesi utiču na naš radni učinak i karijeru. Trening razvija sposobnost neutralizacije intenzivnih emocija i povećava kontrolu sopstvenog ponašanja kao i kontrolu situacija u kojima se kroz različite izazove možemo naći.

Specifične teme u okviru treninga:

• Kako nastaju intenzivne emocije?
• Tehnike za neutralizovanje intenzivnih osećanja
• Razumevanje unutrašnje šeme događaja koji okidaju napetu situaciju
• Na koji način su okidači stresa povezani sa mišljenjem i osećanjima
• Učenje kontrole ponašanja i svesnosti o mogućim izborima u datoj situaciji

Kome je namenjen?

Trening je namenjen svima koji za sebe kažu da im je iskrenost najveća mana, koji greške na poslu ne prave usled nepoznavanja samog procesa rada već iz impulsivnosti, gde im kasnije dodatno vreme oduzima izvinjavanje i popravljanje odnosa u radnom okruženju. Ovakve osobe najčešće su veoma savesne i predane poslu, međutim ishitrenim postupcima šalju poruku kolegama i nadređenima da je teško pouzdati se u njih, što sprečava dostizanje stvarnog maksimuma koje svojim potencijalima mogu ostvariti.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Vladimir Ilić

Uspešno davanje povratnih informacija deo je naših svakodnevnih poslovnih aktivnosti, a posebno je osetljivo kada zaposleni trebaju dobiti informaciju o uspešnosti izvršavanja zadatih ciljeva. Dobro usmeren feedbak motivisaće i podstaknuti na dalje napredovanje. S druge strane, povratna informacija koja nije prilagođena specifičnostima osobe koja je prima, uticaće će nemotivišuće i stvoriti otpor prema izvršavanju radnih zadataka.

Specifične teme u okviru treninga:

• Svrha feedback procesa
• Uticaj feedbacka na ponašanje i učinak
• Elementi i osobine davanja feedbacka
• Kako dati razvojnu povratnu informaciju?
• Elementi i uticaj pozitivnog i negativnog feedbacka
• Primena feedback-a u praksi
• Primanje i davanje povratnih informacija

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen višem i srednjem menadžmentu, vođama projekata i sektora, key account managerima, kao i svima koji se žele profesionalno i lično usavršavati.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Vladimir Ilić

Vreme je ključni organizacijski resurs današnjice. Nažalost, tradicionalni Time management ne uzima u obzir individualne razlike u percepciji i korišćenju vremena. Standardni seminari iz upravljanja vremenom ne sadrže odgovore na problem podudaranja s vremenom povezanih životnih oblasti - rada i ljubavi. Kompatibilnost posla i tzv. Life stile modela doprinosi većoj unutrašnjoj motivaciji, smanjenom stresu, mentalnom i fizičkom zdravlju, te za konačni rezultat ima bolje finansijke rezultate i produktivnost managera, timova i zaposlenih. Ovaj seminar upravljanja vremenom jedinstven je u Srbiji po tome što se kompletan sadržaj i preporuke za poslovnu praksu temelje na primerima iz već isprobane prakse balansa poslovnog i privatnog.

Specifične teme u okviru treninga:

• Uvod – kratka istorija vremena
• Ko je kompetentan da govori o vremenu?
• Vreme i karakteristike
• Balans poslovnog i privatnog
• Moje ili tvoje vreme – sinhronicitet
• Tačnost – kulturne razlike
• Kada misliti brzo – intuicija
• Tehnika “Hitno ili bitno”
• Zašto redovno loše planiramo?
• Odnos prema rokovima

Kome je trening namenjen?

Seminar upravljanja vremenom namenjen je višem i srednjem managementu, vođama projekata i sektora, key account managerima, kao i svim osobama odgovornim za produktivnost i finansijski uspeh pojedinih projekata, odnosno dobrobit preduzeća i zaposlenih u celini. Ovaj trening u prvom redu pomaže sticanju uvida u ono što nas sprečava da uspešno upravljamo vremenom. Na treningu se uče znanja i veštine koji će vam pomoći da odredite prioritete, da uspešno delegirate i da produktivno planirate svoje vreme.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Vladimir Ilić

Dobra prezentacija ideje učiniće tu ideju poželjnom. Loša prezentacija ideje može zauvek zaustaviti njenu realizaciju. Komunikacija s grupama ljudi i veštine prezentovanja jedan su od najosnovnijih elemenata poslovne pismenosti i poslovnog uspeha. Trening se sastoji od teorijskog dela i praktičnog dela. Kroz teorijski deo daju se niže navedene informacije. Kroz praktični deo svaki polaznik tokom seminara nekoliko puta dobija priliku za izlaganje. Prezentacija se snima video kamerom, nakon čega se zajedno sa polaznikom analizira stil izlaganja i daju sugestije za dostizanje željenog nivoa veštine. Svaki polaznik dobija detaljne upute za dalje usavršavanje prezentacijskih veština.

Specifične teme u okviru treninga:

• Kako savladati strah i tenziju?
• Kako ostaviti željeni utisak u prvih 90 sekundi?
• Kako organizovati i iznositi sadržaj na svima razumljiv način?
• Kako uspešnim tehnikama definisati sadržaj nastupa?
• Kako prilagoditi izlaganje potrebama publike?
• Kako održavati nivo energije tokom prezentacije?
• Kako koristiti svoj glas?
• Kako publika percipira informacije koje iznosite i kako na to možete uticati?
• Kako poboljšati efektivnost nastupa upotrebom vizualnih pomagala (Powerpoint, plakati)?
• Kako odgovarati na neugodna pitanja?

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen PR i marketing menadžerima koji žele da poboljšaju svoje prezentacione veštine, rukovodiocima koji prezentuju rezultate članovima tima, edukatorima koji žele da usavrše svoj nastup,
osnivačima i prezenterima start-up projekata i svima koji žele da pobede tremu javnog nastupa.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Dr. Jelica Petrović

Jedna od osnovnih predrasuda vezanih za konflikte glasi da oni predstavljaju antonim harmoniji, te se smatraju patološkim stanjem. Većina ljudi vidi konflikt kao potpuno negativan fenomen, dok svest o potencijalno pozitivnim karakteristikama konflikta gotovo da izostaje. Beskonfliktno stanje za čoveka nije idealno stanje – konflikt je zapravo ključni mehanizam promene, adaptacije i razvoja u celini. Stoga, jedino pravo pitanje je – kako upravljati konfliktima?

Specifične teme u okviru treninga:

• Karakteristike ličnosti i konflikt – postoji li konfliktna ličnost?
• Funkcije konflikta: ima li u konfliktima nešto pozitivno?
• Uloga konflikata u razvoju
• Osnovni uzroci interpersonalnog konflikta
• Komponente (faze) konflikta
• Vrste konflikata
• Strategije rešavanja konflikata
• Ishodi konflikata

Kome je namenjen?

Trening je namenjen svima koji žele da prošire svoja saznanja o vrstama i uzrocima konflikata, ulozi konflikata u životu i ličnom razvoju, da ovladaju veštinama upravljanja konfliktima i prošire repertoar sopstvenih strategija za rešavanje konflikata.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vode: Damjan Jovanović i Miloš Jeličić

Uspeh nije nešto što će nam se desiti slučajno. On zahteva ozbiljnu strategiju sa jasno definisanim realističnim ciljevima, zadacima, menadžmentom vremena, dobrom procenom resursa i nedostataka, iskrenom samoprocenom, prepoznavanjem potencijalnih samoopstrukcija, "igrača neuspeha" u sebi. Ovaj trening nudi ozbiljan protokol kroz koji se sistematski prorađuju zadaci i koraci u kreiranju lične strategije uspeha. Cilj ovog treninga je kreiranje lične strategije uspeha u profesionalnom razvoju.

Specifične teme u okviru treninga:

 • Poznavanje sebe, vlastitih moći i nedostataka. Spremnost da se razvijamo i otklonimo nedostatke
 • Prioriteti - sposobnost da ih uočimo i rešavamo po hijerarhiji
 • Postavljanje ciljeva, planiranje, razvoj efikasnih životnih strategija
 • Upravljanje sobom. Posedovanje i učenje veština samoregulacije, vladanja sobom
 • Hrabrost - spremnost da se sučimo sa rizicima, da se istupi iz zone sigurnosti i proba nešto novo
 • Prepoznavanje uzroka neuspeha u sebi. Prepoznavanje psihološke dobiti od neuspeha
 • “Ugovor sa samim sobom” - donošenje životnih odluka

Kome je namenjen trening?

Trening je namenjen svima koji žele da se na sistematičan način pozabave kreiranjem sopstvene strategije povećanja uspešnosti u poslovnoj sferi. Onima koji su spremni da se iskreno posvete radu na ličnim nedostacima koji mogu kočiti njihovu efikasnost u građenju profesionalne karijere.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 12. časova / Cena: 3200 eura

Trening: Open
Trajanje / Cena:
2 dana / 200 eura
4 dana / 390 eura

Trening vodi : Miloš Đelević

U svakom poslu da bi bio uspješan čovjek mora krenuti od

osnova.U prodaji je jako bitno da zaposleni bude dobro

organizovan, analitičan, efikasan, da ima širu sliku poslovanja.

Da bi sve ovo postigao mora da vlada odredjenim vještinama, da

poznaje osnove prodaje kao što su DPSM i koraci posjete, kao i

da se posebno fokusira na shelving (police u radnjama) i

merchadizing (displeji i akcije).

Specifične teme u okviru treninga:

- Odgovornosti prodaje

- DPSM

- Koraci posjete

- Zašto je dobar shelf management toliko bitan?

- Kako izlaganje na policama i prostor koji zauzimamo utiče

na naše brendove?

- Alati koji vam pomažu kod dobrog shelvinga

- Principi dobrog DISPLEJA

- Koristi od DISPLEJA

 

Kome je trening namijenjen:

Trening je namijenjen svim zaposlenim koji rade direktnu prodaju

ili se brinu o izlaganju robe u maloprodajnim objektima

(komercijalisti, merchandizeri), a koji žele da ovladaju osnovama

prodaje, kao i da nauče više o shelvingu i merchandizingu. Ove

vještine će im pomoći, kako da budu uspješniji i profesionalniji u

prodaji, tako i da steknu širu sliku poslovanja pomoću koje će

bolje uočiti i iskoristiti odredjene mogućnosti na terenu

(maloprodajnim objektima).

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura


Trening: Open
Trajanje: 3 časa / Cena: 50 eura 

Trening vodi : Miloš Đelević

 

Napredna prodaja je isproban i provjeren metod da biste uspješno

prodali svoje ideje. Postavljen kao logičan redosled davanja

informacija značajno `pomaže` kupcu da kaže `DA`.

Napredna prodaja vam pomaže da uobličite informaciju, na taj

način izgledate profesionalno, štedite vrijeme, a opet vas dovodi

do uspješnije prodaje.

Upotreba pripremljenog plana pomaže vam da na dobro

organizovan i profesionalan način iznesete klijentu svoju ideju

Ukoliko se i uprkos tome desi da kupac iz nekog razloga nije

zainteresovan, na djelu stupa `Rješavanje primjedbi`.

Ukoliko je primjedba stvarna iza nje stoje realni razlozi zašto se

kupac ne slaže, pa se samim tim trebate potruditi da riješite

primjedbu.

Stvarne primjedbe mogu biti dobra stvar,pokazuju da je kupac

zainteresovan i ako se otklone mogu dovesti do dugoročne

saradnje.

Nemojte se plašiti primjedbi – to nije kraj vaše prodaje!

Specifične teme u okviru treninga

- Teorija napredne prodaje

- Koristi od korisćenja napredne prodaje

- 5 koraka napredne prodaje

- Rješavanje primjedbi – problemi ili mogućnosti

- Kako spriječiti nastajanje primjedbi

- 4 koraka otklanjanja primjedbi

 

Kome je trening namijenjen:

Trening je namijenjen svim zaposlenim u prodaji, koji prodaju

odredjenu robu i usluge i svakodnevno se susreću sa raznim

izazovima modernog načina poslovanja. Takodje i za sve ostale

koji žele da ovladaju specifičnim vještinama prodaje.U potpunosti

je primjenjiv za zaposlene kako na nižim, tako i na menadžerskim

pozicijama.

 

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura


Trening: Open
Trajanje: 3 časa / Cena: 50 eura 


Trening vodi:
Olgica Vučenov

Nema zadovoljstva i uspešnosti na poslu sa „popustljivim“ granicama. Ukoliko ne umete

da ih (po)stavite na pravo mesto, vaš život će biti pod kontrolom drugih ljudi. Granice

vam pomažu u razvijanju kvalitetnog odnosa u privatnom i poslovnom okruženju.

 

Ciljevi treninga su:

- identifikovanje problema

- prepoznavanje sopstvenih granica u odnosu sa drugim ljudima

- definisanje zdravih načina postavljanja granica kroz lične primere, vežbe i

- teorijska izlaganja

Specifične teme u okviru treninga:

- Kako prepoznajete i definišete svoje granice?

- Kako reagujete, kada su vam granice narušene?

 - Kako vrednujete sebe?

- Razvoj, kojih emocionalnih kompetencija utiče na uspostavljanje granica?

- Kako uspostavljate nove, zdrave granice?

Zašto vam je potreban ovaj trening?

Pomoći će vam da steknete uvid u ono što vas sprečava da postavite jasne i zdrave

granice. Naučićete kako da gradite zdrave odnose u komunikaciji sa drugim ljudima.

 

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen svima koji žele da unaprede svoje sposobnosti u radu sa ljudima,

da postignu lične ciljeve, da nauče da prepoznaju da li drugi „upravljaju“ njihovim vremenom i na koji način da to spreče.


Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura
Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 eura

Trening: Open
Trajanje: 6 časova (1 dan) / Cena: 100 eura 

Trening vodi: Miloš Đelević

U svakoj kompaniji osnovni i ključni resurs su njeni zaposleni. Da bi se razvijala, kompanija prije svega mora da razvija i ulaže u svoje zaposlene. Ključne karike u razvoju pojedinaca ali i tima su njeni menadžeri. Da bi na pravi način razvijali svoje zaposlene, da bi imali efikasan i motivisan tim , menadžeri moraju da posjeduju određene osobine i vještine. Rad sa zaposlenima mora biti konstantan i jedino tako može biti u potpunosti efikasan i do kraja motivišući za cijeli tim.

Najveća prepreka u takvom načinu obuke bi bilo VRIJEME !

Najbolji i najefikasniji način prevazilaženja ovog izazova je rad sa ljudima kroz FEEDBACK!

Specifične teme u okviru treninga:

 • Ključne menadžerske sposobnosti
 • Nemotivisani tim
 • Stvaranje efikasnog i motivisanog tima
 • Rad sa zaposlenima kroz feedback
 • Cilj davanja feedback-a
 • Značaj feedback-a
 • Vrste feedback-a

Kome je trening namijenjen:
Trening je namijenjen svim zaposlenima koji vode određene timove, čija je obaveza stvaranje efikasne organizacije, koji prenose znanje i rade na edukaciji i razvoju zaposlenih. Takođe je namijenjen i svim ostalima koji žele da nadograde svoje znanje, da steknu vještine koje će ih preporučiti za dalje napredovanje u karijeri.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura

Trening vodi : Miloš Đelević

Osnova pravih prodajnih vještina, kao i uspješne poslovne saradnje je poznavanje naših kupaca. Razumijevanje poslovanja našeg klijenta će nam pomoći da mu što bolje prodamo naše ideje, da razumijemo njegove potrebe i razvijemo partnerski odnos sa njim. Kroz bolje poznavanje kupca otkrit ćemo i njihove koncepte, koji su često osnova njihovog poslovanja i ključ za podizanje saradnje na najviši nivo. Na taj način ćemo kroz organizovanje određenih specifičnih aktivnosti dobiti prednost u odnosu na konkurenciju, uklopit ćemo našu ponudu u koncept kupca i napraviti dobitnu kombinaciju za obje strane. Iz takve saradnje možemo očekivati i punu podršku prilikom razvijanja određenih kategorija, brendova i artikala, a koje se opet u značajan broj situacija mogu povezati sa konceptom kupca.

Specifične teme u okviru treninga:

 • Glavni ciljevi poznavanja kupca
 • Ključne informacije za što bolje poznavanje kupca
 • Način prikupljanja ključnih informacija
 • Poznavanje klijentovih koncepata
 • Povezivanje ponude sa klijentovim konceptima
 • Pravila uspješne konceptualne prodaje
 • Koraci razvijanja brenda
 • Ključni ciljevi razvoja brenda
 • Ključni benefiti razvoja brenda 

Kome je trening namijenjen:

Trening je namijenjen svim zaposlenima u prodaji koji žele da unaprijede vještine prodaje, steknu širu sliku poslovanja i značajno unaprijede saradnju sa kupcem. Značajno pomaže u unapređivanju performansi. u osmišljavanju specifičnih razvojnih projekata. Prije svega je namijenjen menadžerima, ali takođe primjenjiv i za ostale zaposlene u direktnoj prodaji (komercijalisti..)

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura

Trening vodi: Azra Bektašagić 

Cilj radionice: Probuditi kritičko razmišljanje o liderstvu i sopstvenim koncepcijama iz iskustva polaznika.

Trening pruža detaljno i smisleno ispitivanje složenih i evoluirajućih koncepcija liderstva u organizacijama. Propitivanje glavnih teorija liderstva u aktuelnoj literaturi i poslovnoj sceni kako bi kritički razmotrili i razumjeli izazove s kojima se suočavaju današnji lideri. Neke od tema koje ćemo otvoriti:

- Razumijevanje koncepta liderstva iz ugla psihodinamike, kao višedimenzionalnog odnosa vrijednosti, principa, etike, svijesti i djelovanja
- Razumijevanje različitih stilova liderstva i motivacije
- Kompetencije lidera desne strane mozga/ propitivanje, afirmativnost, cjelovitost, kreativnost, emocije

Trening je namjenjen višem i srednjem menadžmentu, vođama projekata i sektora, key account managerima, kao i svima koji se žele lično i profesionalno usavršavati.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura

Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 Eur

Trening vodi: Azra Bektašagić

Cilj radionice: izgradnja untrašnjeg kompasa neophodnog za autentično vođenje sebe da bi uspješno vodili druge.

Program podrazumijeva propitivanje i razumijevanje sebe i vlastite uloge u odnosima s drugim ljudima, kako u radnoj organizaciji tako i u društvu, uopće. Unatoč čestom uvjerenju da je liderstvo rezervisano samo za pozicije moći, njega mogu prakticirati svi na bilo kojem organizacijskom nivou ili organizacijskom dijelu, neovisno da li zauzimaju ili ne zauzimaju i neku formalnu menadžersku poziciju. Specifične teme u okviru treninga:

- Teorija i praksa ličnog stila vođenja - težnja ka samo-razumijevanju te preuzimanju odgovornosti za vlastiti razvoj
- Reflektivno liderstvo - primjena liderstva u praksi i sposobnost primjene zastupljenih principa i vrijednosti osmišljavanjem i implementacijom ličnog i kolektivnog zadatka
- Uvažavanje međuzavisne i kontekstualne prirode efektivnog liderstva
- Izoštravanje lične i profesionalne filozofije i prakse vođenja.

Trening je namjenjen svima koje žele da rade na razvoju svoje proaktivnosti, volje i inicijative te se upoznaju sa aspektima vođenja, koji žele da istraže untrašnje rezervoare motivacije i nauče nove tehnike za dostizanje ciljeva i podsticanja drugih.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura

Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 Eur

Trening vodi: Azra Bektašagić 

Cilj radionice: podsticanje sposobnosti polaznika da efikasno komuniciraju u radnim odnosima s ciljem produktivnije saradnje i općeg zadovoljstva u radu.

Fokus je na prepoznavanju karakteristika ličnosti i kompetentnosti potencijalnih članova tima, na izboru članova tima uz sve uvažavanje komplementarnosti (kako njihovih znanja i vještina, tako i njihovih ličnih osobina), na uspostavljanju kvalitetne komunikacije i pozitivne socijalne atmosfere te na vođenju tima.

Specifične teme u okviru treninga:

- Prihvaćanje različitosti ljudi kao najteži preduslov timskog rada
- Razvijanje sposobnosti za dijalog i postavljanje neosuđujućih pitanja
- Osvještavanje vlastitih ego odbrana i podsvjesnih navika
- Planiranje i implementacija timskih ciljeva i procjena ishoda
- Prepoznavanje procesa i zadatka tima
- Podsticanje sistemske perspektive i fluidne komunikacije sa neposrednom organizacionom sredinom i poznavanje uticaja okruženja na tim

Trening je pogodan za sve zaposlene čiji posao zahtijeva rad u timu i saradnju sa drugim sektorima kako unutar tako i van kompanije.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura

Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 Eur

Trening vodi: Azra Bektašagić 

Cilj radionice: Razvijanje svijesti o organizacijama kao zajednici otvorenih i međusobno povezanih sistema i metodama mijenjanja istih.

Razmatranje faza i strategija koje prate složene organizacione promjene, moguće uloge lidera u olakšavanju promjena i akcije koje će vjerovatno biti učinkovite u takvim situacijama. Ispitivanje mogućnosti za efikasno vođenje promjena s više dionika, kulturološku kompleksnost i kontinuiranu promjenu kao izvore nepredvidljivosti, fokusirajući se na međuzavisnosti između konteksta, struktura i odnosa, te na njihove granice i mogućnosti. Praktična primjena sistemskog razmišljanja u grupi, kao zajednici učenja, kako bi se razvijala praktična znanja i vještine u stvaranju okruženja za učenje i rad koji rezultiraju većim angažmanom, produktivnošću i kontinuiranim napretkom.

- prepoznavanje ključnih elemenata organizacijskih promjena; ulogu organizacijskih vrijednosti, organizacijske klime i stila liderstva
- Mentoring and Coaching; metode ličnog razvoja u organizacijama
- afirmativno propitivanje kao pristup sistemskim promjenama; sistemsko propitivanje pozitivnih aspekata organizacije

Trening je namjenjen višem i srednjem menadžmentu, vođama projekata i sektora, key account managerima, kao i svima koji se žele lično i profesionalno usavršavati.

Trening: In house
Grupa: do 20 polaznika
Trajanje: 3 časa / Cena: 800 eura

Trajanje: 6 časova / Cena: 1.600 Eur

Kontaktirajte nas

Pitajte nas sve što vas zanima, potrudićemo se da odgovorimo u najkraćem mogućem roku. Kontaktirajte nas na telefon 064 307 87 69 ili putem formulara u nastavku.

TOP