RAZVOJ ORGANIZACIJA KROZ RAZVOJ LJUDI

Transformacija organizacijske kulture u skladu sa zahtevima savremenog poslovanja

Novi Sad, Master Centar, 28. mart 2019.

Agenda radionice:

 

9:00 – 11:00

 

 • Uvod

 • Strateški pristup transformaciji organizacije

 • Zašto želimo da se menjamo?

 • Šta želimo da postignemo?

 • Šta nam je potrebno da promena bude uspešna i održiva?

 • Koje su zamke?

 • ROI?

 

11:00 11:30 Pauza za kafu

 

11:30 – 13:00

 

 • Karakteristike vrhunski uspešnih timova

 • Tko je odgovoran za uspeh?

 • Alati produktivne komunikacije

 

13:00 -14:00 Pauza za ručak

 

14:00 – 15:30

 

 • Šta je to lični razvoj za uspešan leadership?

 • Emocionalne kompetencije managera

 

Radionica je strukturisana na način da će osim teorijskog dela, polaznici kroz praktičan deo imati prilike usvojiti i neke alate koje mogu odmah da primene u svom radu.

 

 

15:30 -16:00 Pauza za kafu

 

16:00 -17:00

 

 • Vreme za pitanja i odgovore

 • Diskusija

 • Zatvaranje radionice

 

17:00 -19:00

 

 • Networking

 

 

Radionicu predstavlja OLI centar Srbija, a vodi će je:

Nebojša Jovanović

Irena Antolić

 

 

Članovi stručnog Saveta EMCC International ( European Mentoring and Coaching Council International)

CENA

 • KOTIZACIJA

  2400 RSD

Prijavite se za radionicu tako što ćete popuniti formu ispod

TOP